Carnegie House Arts Centre

Mae llawr isaf Tŷ Carnegie yn addas ar gyfer digwyddiadau fel arddangosfeydd, nosweithiau barddonol, theatr, cerddoriaeth a gweithdai a oedd yn ategu bywyd cyhoeddus a digwyddiadau. Codwyd yr adeilad yn 1907 gyda grant o £2000 gan Ymddiriedolaeth Carnegie ac i dalu teyrnged i'r gorffennol, ailenwyd yr adeilad yn Carnegie House/Tŷ Carnegie.

Mae llawr 1af yr adeilad yn gartref i Siambr Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr, swyddfa'r staff ac ystafell gyfarfod, ac mae'r llawr gwaelod wedi'i ddynodi'n Ganolfan Gelfyddydau.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

5/3/2021

10:31

9.11

5/3/2021

22:56

8.61

6/3/2021

11:24

8.38

6/3/2021

23:59

8.00

7/3/2021

12:38

7.75

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

5/3/2021

04:08

1.74

5/3/2021

16:33

2.17

6/3/2021

05:00

2.39

6/3/2021

17:31

2.83

7/3/2021

06:11

2.97

Llety gerllaw

Saeth dde