St Mary's Hotel Golf & Country Club

Heb os, mae'r cwrs golff 18 twll yn aeddfedu'n un o'r cyrsiau golff mwyaf prydferth ac wedi'i reoli'n dda ym Mro Morgannwg. Mae'r cwrs 5291 llath yn mynnu mwy na dim ond hyd, mae angen ychydig o ddychymyg i symud eich ffordd o gwmpas a thros y coed derw aeddfed, y bynceri a'r cloddiau - heb sôn am ambell i berygl dŵr yma ac acw.

Credwn fod ein cwrs yn her deg i unrhyw lefel o golff ac yn her bleserus sy'n gwneud i chi ddod yn ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde