Slade Farm Safari

Yma yn Slade, mae gennym amrywiaeth o deithiau at ddant pawb, mae angen i bob taith gael eu harchebu ymlaen llaw. Dim ond 40 munud o Gaerdydd y mae ein Teithiau Fferm a'n Teithiau Gardd. Mae ein teithiau yn antur fawr i gefn gwlad Cymru, gyda golygfeydd ysblennydd o Fae Dwnrhefn ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Yn ystod eich ymweliad, byddwch yn cael cyfle i weld beth sy'n digwydd ar fferm Slade o ddydd i ddydd, a byddwch yn cwrdd â'n moch, defaid a gwartheg. Os yn lwcus fe gewch chi weld rhai o'n adar bywyd gwyllt a ffermdir gwych, gan gynnwys breision melyn, llinosiaid ac ehedyddion. Gall Grwpiau Taith Breifat drefnu saffari Slade unrhyw ddiwrnod o'r wythnos.

Rydym yn argymell pob taith i ddod i ben yng ngardd Slade Farm House am de a chacennau cartref. Mae Slade Garden yn ardd hardd 9 erw sy'n dod â diwedd perffaith i'ch taith.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde