Ocean Quest - Porthcawl

Canolfan gweithgareddau awyr agored yn ne Cymru yw Quest Expeditions, sy'n agos at Abertawe a Chaerdydd. Mae'r gweithgareddau a gynigir yn cynnwys Byw yn y Gwyllt a Goroesi, Cerdded Ceunentydd, Merlota a Chyfeiriannu, Dringo Creigiau ac Abseilio, Ceufadu, Syrffio, Diwrnodau aml-weithgaredd, Partïon Plu a Hyrddod a Digwyddiadau Corfforaethol. Mae'r gweithgareddau wedi'u hardystio gan yr AALA, ac rydym yn aelod o'r Institute for Outdoor Learning. Mae'r lleoliadau'n dibynnu ar y gweithgareddau a ddewisir, os ydych yn y Bannau Brycheiniog hardd neu ar hyd morlin llawn golygfeydd Cymru, rydych chi'n sicr o gael llawer o hwyl. Gellir trefnu llety dros nos yn dibynnu ar eich anghenion a'ch cyllideb. Darperir pecynnau i anghenion unigolion a grwpiau. Ewch i'n gwefan neu cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde