Coed-y-Mwstwr Golf Club

Rydym yn ymfalchïo yn ein hagwedd gyfeillgar, at aelodau ac ymwelwyr, rydym yn croesawu pawb i'r clwb. Mae'r clwb ar agor bob dydd ar gyfer diodydd a byrbrydau, a gall ymwelwyr sydd â handicap clwb chwarae'r cwrs ar unrhyw adeg, ac eithrio'r penwythnosau, pan fydd yn rhaid iddynt ddod gydag aelod. Cwrs golff 18 twll o ychydig dan 6000 llath ydyw. Clwb gyda thŷ gwydr 40 sedd ar gyfer partïon ac achlysuron. Bar wedi'i stocio'n llawn. Bwydlen ardderchog (ddim ar gael ar Ddydd Llun). Mae gennym siop fach broffesiynol. Gwersi ar gael. Mae'r cyfleusterau ymarfer yn cynnwys ardal tsipio, grîn pytio a rhwydi

Cwrs golff 18 twll o ychydig dan 6000 llath. Clwb gyda thŷ gwydr 40 sedd ar gyfer partïon ac achlysuron. Bar wedi'i stocio'n llawn. Bwydlen ardderchog (ddim ar gael ar Ddydd Llun). Mae gennym siop fach broffesiynol. Gwersi ar gael. Mae'r cyfleusterau ymarfer yn cynnwys ardal tsipio, grîn pytio a rhwydi.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde