Ty Tangwlyst Farm Cottages

Mae gennym 4 bwthyn hunanarlwyo yn fferm Tytanglwyst; pob un yn llawn cymeriad ac wedi'u trosi o ysguboriau carreg. Mae pob bwthyn wedi'i ddodrefnu'n dda, yn gyfforddus ac wedi'i gyfarparu'n llawn. Mae gan bob un Stof llosgi coed. Rydym yn darparu ar gyfer unigolion, cyplau, teuluoedd a grwpiau mwy o ffrindiau sy'n ymweld â De Cymru ar gyfer busnes neu hamdden. Mae signal symudol da a wi-fi am ddim. Mae gan y rhan fwyaf o'n bythynnod hefyd tybiau poeth. The Coach House – yn cysgu 8 gyda 4 ystafell wely i gyd yn en-suite. Mae gan y Coach House ei ardd breifat a'i batio ei hun gyda barbeciw.

The Granary – cysgu 6 gyda dwy ystafell wely ddwbl, un ohonynt yn en-suite, un ystafell dau wely sengl ac ardal gysgu ychwanegol. Mae gan y Granary 2 ystafell ymolchi. Mae Ivy Cottage yn llai o ran maint ond gall gysgu hyd at 5 gydag un ystafell wely ddwbl, un ystafell dau wely sengl a mesanîn/llofft gyda gwely sengl. Un ystafell ymolchi gyda chawod dros y bath. Mae Swallow Cottage yn glyd ac yn ddelfrydol ar gyfer unigolyn, cwpl neu deulu bach gydag ystafell wely ddwbl ar y llawr gwaelod. Mae grisiau serth yn arwain at ystafell wely yn yr atig gyda gwely sengl a gwely achlysurol. Mae'r ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde