Tremains Guest House

Agorwyd Tremains Guest House yn 1992 a gall letya 10 o bobl. Rydym o fewn pellter cerdded 5 munud o ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae 3 chastell yn yr ardal. Mae McArthur Glen Designer Outlet 5 munud yn y car y tu allan i'r dref.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde