Trecco Bay Holiday Park

Ein hymrwymiad i'ch diogelwch pan fyddwch yn ôl ar y parc: - Gwirio am ddim cyswllt - Ymbellhau cymdeithasol un ffordd marcwyr llif a systemau rhwystrau - Glanhau cyfleusterau'n well, mannau a rennir a llety - Corfori traffig i'ch tywys wrth gyrraedd I gael rhagor o wybodaeth am beth i'w ddisgwyl ewch i parkdeanresorts.co.uk/ourcommitment Dewch i Fae Trecco, un o barciau gwyliau mwyaf y DU, am hwyl ac adloniant diderfyn yn y parc enfawr hwn. P'un a ydych yn teimlo'n gampus neu'n well gennych ymlacio, byddwch yn dod o hyd i lawer i'w wneud. Mae digon o gyfleoedd chwarae i'r rhai bach gyda pharth chwarae gwlyb awyr agored, man chwarae antur a chwarae meddal dan do. Gan ymffrostio rhai o'r cyfleusterau gorau yn y wlad, mae Bae Trecco yn sicrhau bod eich gwyliau yn llawn atgofion anhygoel. Gyda thraeth y Faner Las ar garreg eich drws, gallwch gamu allan o'ch llety a rhedeg yn syth ar y tywod euraid. Gerllaw, byddwch yn darganfod rhai o'r golygfeydd harddaf yn y DU, o arfordiroedd dramatig i bentrefi a chestyll pictiwrésg.

Gwobrau: Gwobr 4 seren gan Croeso Cymru, Gwobr Cadwraeth Aur David Bellamy. Cyfleusterau ac Adloniant: -Pwll nofio dan do Splashland gyda chafn - Man chwarae gwlyb awyr agored Splashland - Mynediad uniongyrchol i draeth Baner Las -Ceir bwmpio a bowlio deg chwe lôn fach - golff antur 12 twll -Dau gwrt aml-chwaraeon, pêl-droed, pêl-fasged a phêl-rwyd. -Difyrion a byrddau pŵl ym mharth yr arcêd. Man chwarae meddal. - Ardal chwarae antur. - Sportsman Bar gyda theledu sgrin fawr, pŵl a dartiau. -Coast Bar & Kitchen gyda theras awyr agored yn edrych dros yr ardal chwarae. - Siop Bay View Fish 'n' Chips. -Timeout Bar a bwyty Legends. -Deli on the Deck. -Wi-fi am ddim o fewn cyfleusterau dethol. Am fwy o wybodaeth neu i archebu ar-lein, ewch i www.parkdeanresorts.co.uk i wneud arbedion mawr ar eich gwyliau nesaf.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde