The Hen House

Fel yr awgryma'r enw, dyma sied ieir o'r 19eg ganrif sydd wedi ei drawsnewid. Wedi ei adnewyddu i safon uchel yn ddiweddar, mae'n llawn cymeriad, mae ganddo lawer o nodweddion gwreiddiol ac mae'n gwneud gwyliau llawn hwyl. Mae'n cysgu 5 o bobl yn gyfforddus.

Mae 2 ystafell wely ddwbl a 2 ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod. Mae gan y llawr cyntaf ystafell eistedd cynllun agored mawr gyda thrawstiau mawr a drysau Ffrengig yn arwain at yr ardd eang ar un ochr ac ardal farbeciw ar y llall. Yn edrych dros yr ystafell eistedd, mae gennym ardal fwyta fawr a chegin wedi ei ffitio, sy'n arwain at ystafell wely arall. Gwres canolog tanwydd wedi'i gynnwys rhwng mis Mai-Medi, £35 yr wythnos y tu allan i'r dyddiadau hyn

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde