The Great House Hotel & Restaurant

Gwesty hanesyddol wedi'i adfer yn hyfryd. Aelodau o Welsh Rarebits a Historic Hotels of Europe. Caiff Leicester's Restaurant y gwesty ei gynnwys yn rhestrau Michelin a'r rhan fwyaf o arweinlyfrau bwyd. Defnyddir cynhyrchion buarth Cymreig lleol ar gyfer y bwydlenni Prydeinig modern. Partion tŷ preifat a phriodasau yn ein gardd brydferth. Natur unigryw Tŷ Gwledig unigryw a hardd a redir gyda gwasanaeth 5 * * * * *. Dim ond 25 munud o bellter cyfartal i ganol Caerdydd ac Abertawe. Mynediad hawdd i Gymoedd De Cymru a'r Arfordir Treftadaeth. Roedd y gwesty bwtîc hwn o'r 15ed ganrif yn rhodd gan y Frenhines Elizabeth I i Iarll Caerlŷr. Gwasanaeth cyfeillgar, proffesiynol a gwahanol, cyfuniad unigryw o gyfleusterau modern gyda phob cysur traddodiadol y byddech yn ei ddisgwyl.

Mae'r amwynderau lleol yn cynnwys mannau o ddiddordeb i gerdded, hen bentref cartrefi to gwellt Merthyr Mawr a Thwyni Tregantllo. Dim ond 10 munud i ffwrdd mae rhanbarthau arfordirol Southerndown a Phorthcawl. Mae golff ar gwrs pencampwriaeth Royal Porthcawl a nifer o gyrsiau golff preifat a meysydd ymarfer gerllaw. Dim ond 5 munud i ffwrdd mae Abaty a Pharc Gwledig Margam. Dyfarniadau 2 Rosette AA, Bwyty Gwledig y Flwyddyn Michelin ddwywaith Bwyty Cymreig y flwyddyn ddwywaith, Y rhan fwyaf o arweinlyfrau bwyd da eraill  Gwobr lletygarwch Iwerddon am Gogydd Ifanc Cymru'r flwyddyn.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde