St Marys Hotel & Golf Club

Mae gennym 24 o ystafelloedd gwely, pob un ag ystafelloedd ymolchi en-suite, ffitiadau moethus a dodrefn o'r safon uchaf. Yn rhan hynaf y tŷ gwledig fe welwch naw o'n hystafelloedd moethus â phob cyfleuster, lle'r ydym wedi cadw llawer o'r waliau carreg a'r lleoedd tân gwreiddiol sy'n dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

Mae gan un o'r ystafelloedd gweithredol eang wely pedwar postyn, lloriau derw, golygfeydd panoramig ac mae mewn man uchel yn nhrawstiau'r hen dŷ.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde