St Bridgets Farmhouse B&B

Mae'r teulu bwtîc bach hwn yn rhedeg Gwely a Brecwast ym mro Morgannwg ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg Lleolir y tŷ ar gyrion pentref Saint-y-brid gyda mynediad hawdd i Lwybr Arfordir Cymru a llawer o deithiau cerdded Ar draws tir comin agored a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig

Mae arhosfan bws wrth fynedfa'r tŷ sy'n teithio o Ben-y-bont ar Ogwr i Gaerdydd (303) Bob awr O fewn pellter cerdded i 4 bwyty a Thafarn o safon Pob cartref wedi'i goginio'n lleol

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde