Slade Cottage

Mae Slade Cottage yn fwthyn mawr, helaeth gyda 5 ystafell wely â chanddynt bob cyfleuster sy'n cysgu 9 o bobl yn gyfforddus.  I lawr y grisiau, mae 2 ystafell eistedd, un ohonynt yn dŷ gwydr agored, mawr gyda golygfa wych dros yr ardd goediog 6 erw sy'n eiddo i Fferm Slade. Mae gan gegin wedi'i ffitio/ystafell fwyta hefyd olygfa o'r ardd fawr, yn ogystal ag AGA olew 2 ffwrn. Mae ystafell wely, ystafell gotiau a chawod ar y llawr gwaelod. Mae gan yr ystafell amlbwrpas beiriant golchi a sychu a dyma'r lle delfrydol ar gyfer eich esgidiau tywodlyd neu'ch welis mwdlyd ar ôl bod am dro i'r traeth lleol ar waelod yr ardd!

Mae gan y Llawr Cyntaf yn Slade Cottage 4 Ystafell Wely, unwaith eto gyda golygfeydd godidog dros yr ardd. Mae'r holl ystafelloedd gwely naill ai'n Ystafelloedd Gwely Dwbl neu Ddwy. Mae gan yr Ystafell Ymolchi a ad-dalu'n ddiweddar Bath gyda Chawod annibynnol. Mae digon o le i got deithio. Mae gardd fechan i gefn Bwthyn Slade yn berffaith ar gyfer barbeciws, gyda'r ardd flaen yn profi golygfeydd sy'n wynebu'r de. Gwres canolog tanwydd a phecyn cychwynnol o logiau ar gyfer tân gan gynnwys Mai - Medi £35 p/w y tu allan i'r dyddiadau hyn.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde