Seabank Hotel

Mae gwesty Seabank yn cynnig cyfuniad traddodiadol o letygarwch Cymreig y mae Cymru'n enwog amdano. Mae mwyafrif ein 67 o ystafelloedd gwely en-suite yn brolio golygfeydd godidog sy'n edrych dros yr Arfordir Treftadaeth.

Yn boblogaidd gyda phobl ar wyliau a phobl fusnes. Yn ddelfrydol ar gyfer Cynadleddau, Priodasau a Gwleddoedd. Mae gwesty Seabank yn sylfaen dda ar gyfer cerdded, golff, busnes neu hamdden. Lle mae Busnes a Hamdden yn Bleser

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde