Rose & Crown

Yn swatio yng nghanol pentref Nottage, mae'r Rose & Crown mewn tafarn hardd, traddodiadol o garreg sy'n berffaith ar gyfer pryd o fwyd cysurus wrth y tân, neu wydraid o win yn yr haul. Mwynhewch beint o Brains yn yr ardd gwrw gaeëdig fawr yn yr haf, neu ginio rhost traddodiadol blasus wrth y tân yn y gaeaf – mae 'The Rose' yn dafarn berffaith ar gyfer pob tymor. Byddwch yn mwynhau golygfeydd godidog o'r pentref a thu hwnt, wrth i chi ymlacio yn ein hystafelloedd sydd wedi'u dodrefnu at ddibenion cysur. Mae gwelyau moethus, ystafelloedd ymolchi ac ystafelloedd gwely â phob cyfleuster yn llawn o'r swyn a'r cymeriad y byddech yn eu disgwyl mewn tafarn bentref hanesyddol.

Mae llawer o'r 11 ystafell wely yn mwynhau golygfeydd ysblennydd o'r grîn. Mae pob un wedi'i haddurno'n fedrus ac yn llawn cydymdeimlad i roi naws soffistigedig a thawel ac maen nhwn dod â chyfleusterau te a choffi, Wi-fi am ddim, teledu ac en-suite.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde