Premier Inn Bridgend (Pencoed)

Mae cadwyn gwestai rhif un y DU, Premier Inn yn gwarantu ystafelloedd glân a chyfforddus a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon - popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer noson dda o gwsg. Mae gan bob un o'n gwestai fwytai sy'n gweini cinio poeth blasus a'n Premier Breakfast i gyd-fwyta. Gall pobl dan 16 oed aros a bwyta brecwast am ddim.

Mae gan y gwesty ystafelloedd i bobl anabl.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde