Miners Cottage, Kenfig Hill

Yn swatio ar gyrion Pen-y-bont ar Ogwr mewn pentref i gyfeiriad y gorllewin o'r enw Mynyddcynffig, mae Miners Cottage mewn safle uchel yn edrych dros Ddyffryn Margam a mynyddoedd ac mae ganddo olygfeydd ar draws Bae Abertawe i'r Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr, gan ei wneud yn ganolfan berffaith ar gyfer teithio ar hyd morlin hardd De Cymru a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Roedd y bwthyn unwaith yn rhan o Ystâd Margam ac mae wedi bod yng nheulu Ruth ers dros 200 mlynedd ac mae wedi cael ei adfer yn gariadus i safon uchel iawn ac mae bellach yn cynnig ystafell ddwbl, efeilliaid ac un ystafell. Ysbrydolwyd yr ystafell ymolchi gan ddiwydiannau llechi a dur Cymru heibio gyda bath, cawod bŵer, a goleuadau hwyliau addasadwy. Mae'r gegin fodern yn gartref i oergell a rhewgell, microdon, peiriant golchi llestri a sychwr golchi llestri. Mae'r ystafell fwyta â lloriau llechi yn eistedd deg o bobl felly mae digon o le i gynnal partïon cinio i ffrindiau. Mae gan y lolfa soffas cyfforddus, WIFI am ddim, teledu gan gynnwys BT YouView ar gyfer ffilmiau ac iplayer, DVD, bar sain di-wifr (chwarae cerddoriaeth o'ch ffôn neu liniadur yn ddi-wifr) yn ogystal â llawer o gemau rhyngweithiol ar gyfer nosweithiau i mewn. Mae gardd breifat gyda dodrefn gardd, gwych ar gyfer barbeciws. Croeso i un ci sy'n ymddwyn yn dda.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde