Little West Bungalow B&B

Mae gan Little West Bungalows olygfeydd rhyfeddol ar hyd yr 14 milltir o glogwyni a morlin heb eu difetha ar yr arfordir Treftadaeth. Mae cefn gwlad ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn frith o bentrefi a chymunedau bach prydferth i chi ymweld â nhw; ond mae yna rywbeth i bawb gyda Chastell Ogwr, canolfannau crefft, golff yn Aberogwr ac mae 3 milltir i ffwrdd o Borthcawl gyda'i ffair. Ceir lle cerdded gwych ar ben y clogwyni, ac mae modd ymdrochi'n  ddiogel ym Mae Southerndown gyda'i draeth tywodlyd prydferth.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde