Hazelwood House

Mae Hazelwood yn cynnig chwe ystafell wely en-suite, ystafell fwyta a lolfa ar wahân mewn ystafell wydr. Mae gan breswylwyr fynediad hefyd i'r ardd sydd wedi cael sylw gofalus sydd mewn 2.5 erw o barcdir naturiol wrth ymyl yr afon, lle mae trwyddedau ar gael i bysgota afon Ogwr. Dyluniwyd ardal y gwesty i fod yn hollol ar wahân i'r cartref, felly er y gallwch ddisgwyl croeso cyfeillgar, byddwch hefyd yn cael y preifatrwydd a'r rhyddid y byddech yn ei ddisgwyl gan westy bach. Mae'r holl ystafelloedd gwely gwesteion wedi'u dodrefnu i safon gwesty 4 seren ac maent yn cynnig teledu sgrin wastad gyda sianeli Freeview, mynediad i'r rhyngrwyd trwy WiFi a chyfleusterau gwneud te/coffi. Mae gwres canolog ym mhob ystafell a dulliau rheoli thermostatig ar bob rheiddiadur.

Mae ein gwesty ychydig funudau o ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr, 10 munud o daith gerdded o gae rygbi enwog Pen-y-bont ar Ogwr, sef cartref blaenorol y Croesgadwyr Celtaidd a dim ond dau funud yn y car o Gyffordd 36 yr M4. Rydym mewn lleoliad delfrydol ar gyfer y prif ardaloedd diwydiannol a masnach a restrir isod ar gyfer defnyddwyr busnes. Sylwch - cyfraddau ystafell yn unig sy'n berthnasol Brecwast y cyfandir £4.95 Brecwast Cymreig llawn £6.95 Deiliadaeth sengl £45.00

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde