Hazelwood House

Mae Hazelwood yn cynnig chwe ystafell wely en-suite, ystafell fwyta a lolfa ar wahân mewn ystafell wydr. Mae gan breswylwyr fynediad hefyd i'r ardd sydd wedi cael sylw gofalus sydd mewn 2.5 erw o barcdir naturiol wrth ymyl yr afon, lle mae trwyddedau ar gael i bysgota afon Ogwr. Dyluniwyd ardal y gwesty i fod yn hollol ar wahân i'r cartref, felly er y gallwch ddisgwyl croeso cyfeillgar, byddwch hefyd yn cael y preifatrwydd a'r rhyddid y byddech yn ei ddisgwyl gan westy bach. Mae'r holl ystafelloedd gwely gwesteion wedi'u dodrefnu i safon gwesty 4 seren ac maent yn cynnig teledu sgrin wastad gyda sianeli Freeview, mynediad i'r rhyngrwyd trwy WiFi a chyfleusterau gwneud te/coffi. Mae gwres canolog ym mhob ystafell a dulliau rheoli thermostatig ar bob rheiddiadur.

Mae ein tŷ llety wedi'i leoli ychydig funudau o Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr, 10 munud ar droed o dir rygbi enwog Pen-y-bont ar Ogwr, cartref blaenorol i'r Celtic Crusaders a dim ond dwy funud o daith o gyffordd 36 yr M4. I'r defnyddiwr busnes, rydym wedi'n lleoli'n ddelfrydol ar gyfer yr holl brif ardaloedd diwydiannol a masnach a restrir isod. Sylwer - mae cyfraddau ystafell yn unig yn berthnasol Brecwast Cyfandirol £4.95 Brecwast Cymraeg Llawn £6.95 Defnydd sengl £45.00

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde