Court Colman Manor

Wedi'i nythu wrth droed Cwm Garw, ond ychydig funudau'n unig o yrru o'r M4, mae Court Colman Manor yn enciliad heddychlon sy'n hawdd ei gyrraedd ar y ffordd neu ar y rheilffordd. Gyda dim ond 30 ystafell wely, mae'n ddigon mawr i gynnig popeth y byddech yn ei ddisgwyl gan westy, ond yn ddigon bach i westeion gael eu hadnabod yn bersonol. Mae'r tîm yn rhan fawr o'r hyn sy'n gwneud aros yn Court Colman Manor yn arbennig. Cewch eich cyfarch â gwên go iawn a'ch trin fel ffrind sy'n dod i aros, nid dim ond teithiwr sy'n pasio drwodd. Yn dŷ Sioraidd rhestredig Gradd II a adeiladwyd yn 1776, ffynnodd Court Colman yn ystod perchnogaeth 130 mlynedd teulu Llewellyn, a ddechreuodd yn 1837. Mae ei nodweddion cyfnod trawiadol yn cynnwys neuaddau â phaneli derw, lleoedd tân y Dadeni Eidalaidd, ystafell faledi fawreddog, Ystafell Arddio Fictoraidd gain a mwy na chwe erw o erddi hardd wedi'u tirlunio. Bellach fel gwesty tŷ gwledig tair seren a raddiodd AA a VisitWales, mae'r ystafelloedd gwely yn cyfuno cysuron creaduriaid modern â swyn cyfnod. Gyda mynediad gwych i draffordd yr M4, gan wneud Caerdydd ac Abertawe o fewn cyrraedd hawdd a gorsaf brif linell ddwy filltir i ffwrdd yn unig, nid yw'n syndod bod Court Colman yn ddewis poblogaidd i westeion busnes sy'n manteisio ar y lleoliad delfrydol tra'n mwynhau'r awyrgylch proffesiynol ond hamddenol. Mae'r 30 ystafell wely en-suite yn olau ac yn fawr, gyda phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer arhosiad hamddenol a chyfforddus, o de a choffi i fynediad Wi-Fi am ddim.

Gall gwesteion ddewis o'r ystafelloedd safonol gyda'u cysur clasurol a'u swyn Sioraidd neu ddewis un o 10 ystafell wely neu ystafelloedd â thema arbennig. Gydag amgylchedd cartref oddi cartref Court Colman, pa bynnag ystafell y byddwch yn ei dewis, byddwch yn sicr o gael profiad a fydd yn gwneud i chi deimlo'ch bod wedi ymlacio, eich adfywio ac fel rhywun newydd. Ac er bod pob gwesty'n cynnig bwyd, sawl un sydd â bwyty unigryw, arobryn? Mae Court Colman Manor yn gartref i'r Bokhara Brasserie a gafodd ei bleidleisio yn un o'r 10 prif fwytai Indiaidd gorau yn y DU gan yr Independent a'r Bwyty Cyrri Gorau yng Nghymru yng Ngwobrau Cyrri Prydain ar sawl achlysur. Yn ogystal, dyfarnwyd rhoséd iddo gan yr AA yn 2010 i gydnabod ansawdd ei fwyd a'i wasanaeth. Mae Bokhara yn gweini cymysgedd unigryw o fwyd Indiaidd gwirioneddol a bwyd traddodiadol. Dewisiwch hoff gyrïau cyfarwydd neu seigiau llysieuol rhanbarthol o ogledd orllewin India. Gallwch wylio eich bwyd yn cael ei baratoi yn y ffwrn tandwri traddodiadol. Court Colman Manor yw'r dewis perffaith ar gyfer llety dros nos yn rhanbarth sirol Pen-y-bont a Bro Morgannwg. Mae'n cyfuno lletygarwch traddodiadol gydag awyrgylch proffesiynol a hamddenol gan gynnig bwyd sydd wedi ennill gwobrau - y cyfuniad perffaith. Ychwanegiad newydd i Court Colman yw bwthyn gwyliau hunanarlwyo i gysgu 10, gyda phwll awyr agored wedi'i wresogi a thwba twym. Delfrydol ar gyfer dihangfa deuluol.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde