Court Colman Manor

Yn swatio wrth droed Cwm Garw, ond dim ond ychydig funudau yn y car o'r M4, mae encilfan heddychlon Court Colman Manor, y mae modd ei gyrraedd yn hawdd ar y ffordd neu'r rheilffordd. Gyda dim ond 30 o ystafelloedd gwely, mae'n ddigon mawr i gynnig popeth y byddech yn ei ddisgwyl gan westy, ond yn ddigon bach i westeion gael eu hadnabod mewn person. Mae'r tîm yn rhan fawr o'r hyn sy'n gwneud i aros yn Court Colman Manor yn arbennig. Cewch eich cyfarch â gwên ddiffuant a'ch trin fel ffrind sy'n dod i aros, nid dim ond teithiwr sy'n bwrw heibio. Dyma dŷ Sioraidd rhestredig gradd II a adeiladwyd yn 1776, ac a ffynnodd yn ystod perchenogaeth 130 mlynedd teulu Llewellyn, a ddechreuodd yn 1837. Mae ei nodweddion cyfnod syfrdanol yn cynnwys neuaddau paneli derw, lleoedd tân y Dadeni Eidalaidd, neuadd fawr, ystafell gardd Fictoraidd cain a mwy na chwe erw o erddi wedi'u tirlunio'n hardd. Erbyn hyn, fel gwesty tŷ gwledig wedi'i raddio'n 3 seren gan yr AA a Chroeso Cymru, mae'r ystafelloedd gwely'n cyfuno'r cysuron arferol a modern y dydd gyda swyn y cyfnod. Gyda mynediad gwych i draffordd yr M4, sy'n gwneud Caerdydd ac Abertawe o fewn cyrraedd rhwydd a gorsaf y brif linell ond dwy filltir i ffwrdd, nid yw'n syndod bod Court Colman yn ddewis poblogaidd i westeion busnes sy'n manteisio ar y lleoliad delfrydol wrth fwynhau'r awyrgylch proffesiynol ond hamddenol. Mae'r 30 ystafell wely en-suite yn olau ac yn eang, gyda phopeth sydd arnoch ei angen am arhosiad hamddenol a chyfforddus, o de a choffi i fynediad wi-fi am ddim.

Gall gwesteion ddewis o'r ystafelloedd safonol gyda'u cysur clasurol a'u swyn Sioraidd neu ddewis un o 10 ystafell wely neu ystafelloedd â thema arbennig. Gydag amgylchedd cartref oddi cartref Court Colman, pa bynnag ystafell y byddwch yn ei dewis, byddwch yn sicr o gael profiad a fydd yn gwneud i chi deimlo'ch bod wedi ymlacio, eich adfywio ac fel rhywun newydd. Ac er bod pob gwesty'n cynnig bwyd, sawl un sydd â bwyty unigryw, arobryn? Mae Court Colman Manor yn gartref i'r Bokhara Brasserie a gafodd ei bleidleisio yn un o'r 10 prif fwytai Indiaidd gorau yn y DU gan yr Independent a'r Bwyty Cyrri Gorau yng Nghymru yng Ngwobrau Cyrri Prydain ar sawl achlysur. Yn ogystal, dyfarnwyd rhoséd iddo gan yr AA yn 2010 i gydnabod ansawdd ei fwyd a'i wasanaeth. Mae Bokhara yn gweini cymysgedd unigryw o fwyd Indiaidd gwirioneddol a bwyd traddodiadol. Dewisiwch hoff gyrïau cyfarwydd neu seigiau llysieuol rhanbarthol o ogledd orllewin India. Gallwch wylio eich bwyd yn cael ei baratoi yn y ffwrn tandwri traddodiadol. Court Colman Manor yw'r dewis perffaith ar gyfer llety dros nos yn rhanbarth sirol Pen-y-bont a Bro Morgannwg. Mae'n cyfuno lletygarwch traddodiadol gydag awyrgylch proffesiynol a hamddenol gan gynnig bwyd sydd wedi ennill gwobrau - y cyfuniad perffaith. Ychwanegiad newydd i Court Colman yw bwthyn gwyliau hunanarlwyo i gysgu 10, gyda phwll awyr agored wedi'i wresogi a thwba twym. Delfrydol ar gyfer dihangfa deuluol.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde