Col-Mar Guest House

Mae Gwesty Col-Mar yn Westy Cristnogol sy'n cael ei redeg gan deulu. Ein nod yw creu awyrgylch cartref oddi cartref y gallwch deimlo'n gyfforddus ynddo. Mae un stepen fach wrth ddrws y ffrynt.

Ein nod yw creu awyrgylch "cartref oddi cartref" y gallwch deimlo'n gyfforddus ynddo. Rydym yn cynnig dwy ystafell ddwbl ac un sengl. Caiff pob ystafell ei gwresogi a'i chynnal i safon uchel

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde