Coed-y-Mwstwr Hotel

Mae Gwesty Gwledig Coed-y-Mwstwr, sy'n swatio'n berffaith yng nghoetir ffyniannus Cymru, yn cynnig y math o ddihangfa y mae gweision y ddesg yn treulio'u dyddiau yn ystod yr wythnos yn breuddwydio amdani. Llenwch eich ysgyfaint ag aer glân heb aberthu cysuron moethus y cartref wrth i ni daro'r cydbwysedd perffaith rhwng gwlad a thref.

Yn ein trysor cudd o blasty Fictoraidd, cewch fwynhau golygfeydd dros ganopi'r coetir gyda gwydraid llawn swigod yn eich llaw, i drochi'ch hun yn y siopau a'r bariau bywiog, sydd megis taith fer i ffwrdd yn y car. Mae pob un o'r ystafelloedd gwely moethus wedi'u dodrefnu'n wahanol ac yn goeth gyda llu o nodweddion ychwanegol meddylgar. Mae campfa llawn offer, sawna, ystafell stêm ar gael i'r gwesteion.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde