Best Western Heronston Hotel & Spa

Mae'r gwesty modern hwn yn brolio amrywiaeth o ystafelloedd gan gynnwys ystafelloedd a chyfresi o ystafelloedd safonol ac uwch, mae ganddo gyfleusterau hamdden gyda phwll dan do wedi'i wresogi, sawna, pwll sba, ystafell stêm, campfa a Sba gwesty ac mae ond munudau i ffwrdd o Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Nid yw ond taith fer i'r brifddinas fywiog, Caerdydd ac i ddinas arfordirol gosmopolitan Abertawe. Mae ei gyfleusterau a'i leoliad yn ei wneud yn fan delfrydol ar gyfer busnes a phleser. 10 munud yn unig o dref glan môr Porthcawl. 30 munud o Amgueddfa Werin Cymru.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde