Gwesty Bach

Sgrolio i lawr Tudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCol-Mar Guest HouseCol-Mar Guest HouseCol-Mar Guest House

Col-Mar Guest House

Mae Col-Mar Guesthouse yn westy Cristnogol sy'n cael ei redeg gan deulu. Ein nod yw creu awyrgylch cartref oddi cartref y gallwch deimlo'n gyfforddus ynddo

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoEwenny Farm Guest HouseEwenny Farm Guest HouseEwenny Farm Guest House

Ewenny Farm Guest House

Mae Gwesty Fferm Ewenni mewn lleoliad gwych gan swatio mewn dwy erw a hanner o barcdir treftadaeth prydferth Bro Morgannwg.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoHazelwood HouseHazelwood HouseHazelwood House

Hazelwood House

Mae ein gwesty pwrpasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru, yn cynnig llety o'r radd flaenaf fel ystafell yn unig neu lety Gwely a Brecwast.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNew Inn Guest HouseNew Inn Guest HouseNew Inn Guest House

New Inn Guest House

Crochendy o'r 19eg ganrif newydd ei drawsnewid yw The New Inn sy'n cynnig llety ardderchog am bris rhesymol. Mae pob un o'n hystafelloedd yn ensuite ac mae ganddynt deledu lliw/lloeren, cyfleusterau gwneud te a choffi ac maen nhw newydd gael eu haddurno. The New Inn

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTremains Guest HouseTremains Guest HouseTremains Guest House

Tremains Guest House

Mae gan y Gwesty 4 ystafell sengl, mae dwy ohonynt ychydig yn llai, 3 ystafell dau wely sengl, mae un ohonynt ar y llawr isaf sy'n gyfeillgar i bobl anabl. Mae pob ystafell yn en-suite, gyda the a choffi, teledu sgrin wastad gyda chwaraewr DVD wedi'i ymgorffori.

Gweld y dudalen

Porwch y map